27 thoughts on “Päivän kuva: Hyvesignalointi

 1. Kuka enää kehtaa tunnustaa katsovansa amerikkalaista viihdesaastaa? Se tekee maailmasta paskan paikan ja lapsista hulluja. Muistakaa, kun näette valkoisen Hollywood-tähden, rooleja saadakseen hänen on pitänyt käyttää kaikki vaadittavat keinot rooleja saadakseen. Tähdet ovat hyväksikäytettyjä ja aivopestyjä ihmisraunioita. Aikuiset, palvotteko niitä?

 2. Aleksander Dugin: Mitä Putinin jälkeen
  –    Post-Putin Russia: The Rise of Ultra-Patriotism
  –    https://archive.today/nJwhG

  Putin ei ole riippuvainen Venäjän eliitistä, poliittisista puolueista, oligarkkisista kartelleista, yhteiskunnallisista liikkeistä, instituutioista tai mistään Venäjän hallintorakenteista. Ne ovat kaikki riippuvaisia hänestä. Hän on kuitenkin varmasti riippuvainen geopolitiikasta, kansasta ja sivilisaatiosta.

 3. Taiwanin askelmerkit Kiinalle.
  –    Taiwanese foreign minister predicts timeline for conflict with China
  –    https://archive.today/EnsM3

  Näis­sä «tu­le­vai­suu­den as­kel­mer­keis­sä» on ky­se po­liit­ti­sen ti­lan hal­tuu­no­tos­ta.
  –   Kun aset­tuu vaa­ti­maan jon­kin tie­tyn tu­le­vai­suu­den ske­naa­ri­on to­teut­ta­mis­ta (po­liit­ti­sin toi­min), niin,
  –   jos tuo tu­le­vai­suus to­teu­tuu,
  –   ih­mi­sil­le jää mie­li­ku­va, et­tä ky­sei­nen tu­le­vai­suus to­teu­tui juu­ri tuon po­lii­ti­kon «joh­dol­la»
  –   ja syn­tyy «seu­raa joh­ta­jaa il­miö».

  Mo­ni jon­kun puo­lu­een «ai­kaan saa­ma» ny­ky­to­del­li­suus oli­si to­teu­tu­nut il­man tuo­ta puo­lu­et­ta
  –   ja vie­lä­pä pal­jon pa­rem­min, jos val­ti­on käyt­tä­mää pak­koa ei oli­si so­vel­let­tu ky­sei­seen ke­hi­tys­kul­kuun.
  –   Esi­mer­kik­si kah­dek­san tun­nin työ­päi­vä ei ol­lut seu­raus­ta min­kään po­liit­ti­sen liik­keen toi­mis­ta vaan sii­tä, et­tä tek­ni­nen ke­hi­tys mah­dol­lis­ti sen (… ja täl­lä ta­voin työ­vä­ki saa­tiin mie­lui­sas­ti suos­tu­maan 8-tun­nin VÄ­HIM­MÄIS-työai­kaan vaik­ka va­paas­sa yh­teis­kun­nas­sa työai­ka oli­si muo­dos­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti ly­hem­mäk­si).

 4. Venäjä lopettaa kokonaan dollarin käytön energiakaupassa.
  –    Russia to drop dollar, euro in energy trade – deputy PM
  –    https://archive.today/B9EX2

  Ke­nen ra­haa käy­tät, sen lau­lu­ja lau­lat!
  –    Pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä vain ne maat voi­vat py­syä it­se­näi­si­nä, joil­la on oma va­luut­ta
  –    ja sen li­säk­si toi­mi­va yh­teys kan­san ja hal­lin­to­ko­neis­ton vä­lil­lä.

  Kau­pan käy­mi­nen mo­ni­na­pai­ses­sa maa­il­mas­sa, siis omal­la va­luu­tal­la, on val­ti­ol­li­ses­ti kat­so­en vai­ke­aa ja käy­tän­nös­sä mah­do­ton teh­tä­vä
  –    ai­na­kin sil­loin, kun val­tio on va­lin­nut it­sel­leen ta­sa­val­ta­lais-de­mok­raat­ti­sen hal­lin­to­jär­jes­tel­män,
  –    kos­ka se edel­lyt­tää joh­ta­jil­ta ku­ri­na­lais­ta ta­lous­po­li­tiik­kaa.

  Seu­raa joh­ta­jaa, siis seu­raa ra­haa, -po­li­tii­kas­sa läh­tö­koh­ta on ikään kuin se,
  –   et­tä ul­ko­mail­la tie­de­tään mei­dän asi­am­me pa­rem­min ja
  –   et­tä me, kan­san va­lit­se­mat po­lii­ti­kot em­me ole kyl­lin jär­ke­viä päät­tääk­sem­me omis­ta asi­ois­tam­me.
  –   On to­ki ole­mas­sa kol­lek­tii­vi­nen ali­ta­jun­ta / jär­ki, mut­ta se on eri asia kuin joh­ta­jan seu­raa­mi­nen.

 5. ”Todelliset mielenterveyssairauksien toivottomat uhrit löytyvät normaaleilta näyttävien joukosta. Monet heistä ovat normaaleja, koska he ovat niin hyvin sopeutuneet olemassaoloomme, koska heidän ihmisäänensä on hiljennetty NIIN VARHAISESSA VAIHEESSA ELÄMÄSSÄÄN, että he eivät edes kamppaile tai kärsi tai kehitä oireita kuten neuroottinen. Ne eivät ole normaaleja sanan absoluuttisessa merkityksessä; ne ovat normaaleja vain suhteessa syvästi epänormaaliin yhteiskuntaan. Heidän täydellinen sopeutumisensa tuohon epänormaaliin yhteiskuntaan on heidän mielensairautensa mitta. Nämä miljoonat epänormaalin normaalit ihmiset, jotka elävät ilman meteliä yhteiskunnassa, johon heidän EI PITÄISI sopeutua, jos he olisivat täysin ihmisiä.”

  – Aldous Huxley (Uusi Uljas Maailma)

  = Aivopesu / Ohjelmointi a´la Jesuits:

  ”Give me a child till he is seven years old and I will show you the man.’
  – Ignatius Loyola, The founder of the Jesuit Brotherhood

  tai

  ”Give me a child for the first 5 years of his life and he will be mine forever.”
  – Vladimir Lenin.

  1. Lenin luuli olevansa kasvatustieteilijä? Jep jep.

   Zombimassojen ehdoilla tässä joudutaan nyt elämään. Se että mielenterveys oireilee, on merkki siitä että yhteiskunta on sairas. ONHAN SE SAIRAS.

   1. Ei hän mitään luullut. Hän tiesi että kun lapset aivopestään ja ehdollistetaan tietyille ajatusmalleille 0-7 vuotiaana niin se ohjelma kantaa loppuelämän. Ei mitään rakettitiedettä vaan faktaa. Samasta syystä meillä itsekullakin on traumoja joita valtaosa ei koskaan käsittele. Toistetaan samoja virheitä vuosikymmenestä toiseen, syntymästä kuolemaan koskaan tietämättä miksi.

 6. Angeline Jolien aivopesu ei mennyt putkeen. Shiloh Jolie-Pitt ei suostunutkaan poika-muottiin vaan on nykyään äitinsä näköinen kaunotar. Toinen juttu on sitten kokonaan onko Angelina Jolie edes biologinen nainen, todennäköisesti hänelle on tehty juuri se mitä hän yritti tehdä tyttärelleen käänteisesti. Globalistien agentti kun on, mm. Council on Foreign Relationin jäsen ja YK:n lähettiläs.

  https://www.youtube.com/watch?v=i5QISOI1Au8

  1. Kyllä hän on ihan biologinen kun vanhakin. Miten sinulle on vaikea myöntää tosiasioita? Aina syytetään jotain muuta kuin itseään. Kaikki on aina agentteja maailmanlaajuisesti. Mikäs siinä juutalaisessa näin yhtäkkiän ruvennut kiehtomaan?

  1. Valkoiset huorat ovat melkein kaikki täysin sairaita. Heidät pitää pitää kaukana lapsista ja lasten kasvattamisesta.

  2. Kyllä he ovat kaikki ihan valkoisia. Miten sinulle on vaikea myöntää tosiasioita? Aina syytetään jotain muuta kuin itseään. Kaikki on aina Putinin vika.

   1. Valkoisilla on esinahalliset sukujuuret!

    Charlize Theron ja Megan Fox eivät ole valkoisia nimiä! Eikä myöskään Naomi Watts! Mikäs on taas ”adele”? Ettei vaan Adelestein???

    Kannattaa muistaa, että jenkeissä esinahattomat sukujuuret omaavat nartut käyvät kauneusleikkauksissa nenänsä kanssa, koska he haluavat sulautua kauniiden ja rotupuhtaiden valkoisten sexittäisten naisten joukkoon!

    Kannattaa myös tutkia ”äitien” lasten kookkaita neniä, niin siitä saa hyviä näkökulmia!

  3. Gwen Stefani on juutalainen, Megan Foxin mies ja lapset on juutalaisia, Charlize Theron on puoli juutalainen ja harjoittaa kabbalaa niin kuin esim.Madonna ja Demi Moore.Naomi Wattsin lasten isä on juutalainen Liev Schreiber.

   1. Gwen Stefani on jutikka. Näkee naamasta. Megan Fox on perusjenkkisekasikiö, jossa luraus kaikkea. Aika paljon latinoa ja/tai jotakin muuta tummaa seassa.

 7. https://youtube.com/shorts/1wTPwaehusw

  Naiset eivät edes huomaa 80 prosenttia miehistä ja pitävät näitä RUMINA, ei vain ok:na, ei keskitasona, ei menettelevänä, vaan yksinkertaisesti RUMINA. Miehien pitää tiedostaa miten naiset näkevät kaikki miehet ja miten naisille mies on vain ja ainoastaan pelkkä pankkitili, lompakko ja raha-automaatti, ei mitään muuta.

 8. Lapset ANSAITSEVAT itselleen VANHEMMAT eikä SEKOPÄITÄ, jotka vaurioittavat lapsen PSYYKETTÄ tavalla, jota voi aivan hyvin verrata FYYSISEEN jatkuvaan raakaan VÄKIVALTAAN. Jossa lapsen oma tahto MURRETAAN tarkoituksellisesti tekemällä heistä hakattuja PELOKKAITA koiria, jotka ulisevat kun niitä vain katsookin. Lasten ESINEELLISTÄMISEN täytyy tulla vielä SUUREMMAKSI rikoksekseksi ja paheksunnan kohteeksi kuin tyttöjen ja naisten vastaavasta ovat FEMINISTIT meteliä pitäneet. KETKÄ nousevat puolustamaan LAPSIA sairailta aikuisten kirjoissa kulkevilta HÖRHÖILTÄ? Jos ”litteä maa” aiheuttaa VATSANVÄÄNTEITÄ? Entä sitten aiheena oleva lasten ”karnevalisointi” kuin TATUOINNIKSI persposkeen! Kuten olen aikaisemmin todennut. NYT lasten lapsuus ja nuoruus EI nauti MITÄÄN suojaa eikä TUNNUSTUSTA tässä pahuuden lävistämässä maailmassa!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*